„Pan Vlastimil Havlas jedná velmi ochotně, přesně a rychle. Jeho slovo platí!“